Záhradné a betónové platne

deka

Deka

 • mechanická pevnosť
 • efektný vzhľad
 • príjemné na chodenie
 • odolnosť proti pošmyknutiu
ester

Ester

Záhradné, terasové platne Ester majú vrchnú nášľapnú vrstvu hladkú a po obvode skosenie.

lido

Lido

 • Platne sa budú vynímať najmä na terasách rodinných domov a chodníkoch
 • Vrchná nášľapná vrstva je opatrená vzorom z profilovaného pozitívu
 • Betónové dlaždice LIDO sú vyrábané so skosením po vrchnom obvode
linea

Linea

 • efektný vzhľad
 • príjemné na chodenie
 • odolnosť proti pošmyknutiu
forte

Forte

Používajú sa hlavne pri zhotovení terás, chodníkov, parkovísk, záhradných cesti- čiek, dvorov a malých parkovacích plôch. Platane FORTE sú vyrábané so skosením po vrchnom obvode.

opus

Opus

Moderné platne OPUS s výraznou štruktúrou, farebnosťou, per fektným opracovaním a nenáročnou údržbou pre ideálne riešenie na terasy rodinných domov, prístupové a záhradné chodníky, parky, dvory, schody, zimné záhrady.

schodiskove-stupne

Schodiskové stupne

 • Vyrábajú sa s jednou, dvomi, alebo tromi upravenými pohľadovými hranami.
 • Prírodné schody do záhrady, alebo exteriérové schody do domu
 • Prefabrikované schody bez nutnosti betónovania
ulozenie-terasovych-platni

Uloženie terasových platní

Na rastlú, alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrtstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2-3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite.

Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia.

Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť veľmi dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu.

Jej výškový rozdiel je +/-1 cm pri hrúbke cca 10 cm. Vrchná nosná vrstva môže byť tiež ukončená betónovou vrstvou hrúbky 10 cm z prostého alebo vystuženého betónu v závislosti od zaťaženia.

Uloženie do štrkového lôžka
Na vrchnú nosnú vrstvu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (zrnitosť 4/8 mm) v hrúbke 3 až 5 cm.

Dlaždice ukladajte vždy od kraja v smere od hotovej plochy.

Doklepkávaním gumovým kladivom dosiahnete výškové zrovnanie dlaždíc.

Dlaždice neukladajte na doraz, dodržujte špáru min. 3 mm (používajte špárovacie kríže).

Špáry vyplňte špárovacím pieskom (nie maltou) a následne dlaždice dôkladne vyčistite.

Pre dažďovú resp. povrchovú vodu, ktorá cez špáry presiakne do podložia musíte vytvoriť zodpovedajúce odvodnenie (presiakavou vrstvou resp. odvodnením vody mimo plochu).

Uloženie do maltového lôžka
Maltové lôžko (piesok zrnitosti 0/8 mm s cementom v pomere 4:1) zhotovte s hrúbkou 3 až 5 cm. Dlaždice musíte vkladať do nestvrdnutej malty.

Šírka špár je min. 3 mm. Pri plochách väčších ako 20 m2 je potrebné zhotoviť dilatačné špáry. Špáry po uložení vyplňte špárovacou maltou a dlaždice ihneď vyčistite. Plochu nezaťažujte min. 3 dni!

Uloženie na podkladové platničky
Podkladové platničky rozložte na rovný podkladový betón, umiestnite ich do rohov podľa použitých rozmerov dlaždíc.

Dlaždice sa musia uložiť presne a na tesno. Špáry sa neuzatvárajú!

Povrchová voda, ktorá cez špáry pretečie je po povchu betónu odvádzaná do odvodňovacieho systému. Plocha je ihneď použiteľná.


premac