Unimalt, profimalt

Univerzálne cementové spojivo na výrobu kvalitných omietok a mált

Unimalt 14

Unimalt 14 je cement pre murovanie MC 12,5, vyrobený zomletím kremičitanového slínku s ďalšími prísadami, ktoré upravujú prevzdušnenie a schopnosť udržať vodu. Je určený k výrobe malty pre murovanie a omietanie.
Unimalt 14

Unimalt 5,5

Unimalt 5,5 je cement pre murovanie MC 5 vyrobený zomletím kremičitanového slínku s ďalšími prísadami, ktoré upravujú prevzdušnenie a schopnosť udržať vodu. Je určený k výrobe malty pre murovanie a omietanie.
Unimalt 5,5

Holcim