Samonivelizačné hmoty

Určené na dokonalé vyrovnanie podkladov v interiéri pred pokládkou podlahových krytín (dlažieb, parkiet, plávajúcich podláh, PVC, kobercov, polyuretánových stierok a náterov a pod.). Možno aplikovať na väčšinu bežných podkladov (betón, kameň, tehlová a keramická dlažba) prípadne ako spevňujúca vrchná vrstva na anhydritové (sadrové) potery. Vhodná na podlahové vykurovanie. Záruka samonivelizačných vlastností pri ručnom aj strojovom spracovaní. Nie je určená ako konečná úžitková vrstva.

CEMIX

Samonivelizačná stierka 30 / Označenie výrobku: 050

Samonivelizačná stierka 30

Určená na dokonalé vyrovnanie podkladov v interiéri pred pokládkou podlahových krytín (dlažieb, parkiet, plávajúcich podláh, PVC, kobercov, polyuretánových stierok a náterov a pod.). Možno aplikovať na väčšinu bežných podkladov (betón, kameň, tehlová a keramická dlažba) prípadne ako spevňujúca vrchná vrstva na anhydritové (sadrové) potery. Vhodná na podlahové vykurovanie. Záruka samonivelizačných vlastností pri ručnom aj strojovom spracovaní. Nie je určená ako konečná úžitková vrstva.

Nivela PROFI / Označenie výrobku: 260

Nivela PROFI

Vyrovnávacia cementová stierka na vyrovnanie podkladov v interiéri pred pokládkou podlahových krytín (dlažieb, parkiet, plávajúcich podláh, PVC, kobercov a pod.). Aplikácia iba v jednej vrstve o hrúbke 3-15 mm. Vhodným podkladom je betón, stará keramická alebo betónová dlažba (hladké nenasiakavé podklady je potrebné vopred upraviť spojovacím mostíkom). Vhodná na vyrovnanie podkladov so zabudovaným podlahovým kúrením. Záruka samonivelizačných vlastností pri ručnom aj strojovom spracovaní. Nie je určená ako konečná úžitková vrstva.

Nivela EASY / Označenie výrobku: 200

Nivela EASY

Na zhotovenie kvalitných vyrovnávacích jemných stierok v interiéri pred pokládkou podlahových krytín (dlažieb, parkiet, plávajúcich podláh, PVC, kobercov a pod.) pri výstavbe bytov, kancelárskych priestorov, správnych budov, hotelov, škôl a pod. Používa sa ako združená vyrovnávacia podlahová vrstva na betón v hrúbke 5-30 mm, alebo na ľahké betóny v hrúbke 10-15 mm (na základe statického posúdenia). Ideálna ako opravná vyrovnávacia vrstva na potery zo síranu vápenatého (sadra, anhydrit) v hrúbke 5-30 mm. Nie je vhodná na viacvrstvovú aplikáciu.

Samonivelizačná stierka SLIM / Označenie výrobku: 210

Samonivelizačná stierka SLIM

Vyrovnávacia polymércementová stierka pod podlahové krytiny pre vrstvy od 2 mm, odolná valivému zaťaženiu koliesok kancelárskej stoličky. Dokonalé vyrovnanie podkladov v interiéroch pred položením dlažby a podlahových krytín (lepených podlahovín, epoxidových stierok, plávajúcich podláh, parkiet, kobercov, PVC a pod.)

BAUMIT

Baumit Nivello 10

Baumit Nivello 10

Samonivelizačná stierka na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní. Pochôdzna po cca. 2 hodinách.

Baumit Nivello 30

Baumit Nivello 30

Samonivelizačná stierka na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní. Pochôdzna po cca. 2 hodinách.

Baumit Nivello Quattro

Baumit Nivello Quattro

Univerzálna samonivelizačná stierka na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a anhydritových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

CERESIT

CN 68

CN 68

Samonivelizačná hmota na vyrovnávanie podláh v interiéri v rozsahu od 2 do 15 mm.

CN 69

CN 69

Samonivelizačná hmota na vyrovnávanie podláh v interiéri v rozsahu od 1 do 10 mm.

CN 72

CN 72

Samonivelizačná hmota na vyrovnávanie podláh v rozsahu od 2 do 20 mm.

ZN

ZN

Samonivelizačná hmota na vyrovnávanie podláh v interiéri v rozsahu od 2 do 15 mm.


Baumit

Cemix

Rigips

Ceresit