Asfaltové hydroizolácie

Disperzie asfaltov modifikovaných syntetickým kaučukom k použitiu na suché a mierne vlhké podklady.

Asfaltový penetračný lak – DenBit BR-ALP

a1

Je elastická bitúmenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje chemické prísady umožňujúce hĺbkovú penetráciu a použitie u mierne vlhkých podkladov. Tento penetračný povlak je schopný vyplniť mikrotrhliny v podklade.

Asfaltový penetračný lak DenBit ALP 300

a2

Je elastická bitumenová hmota mierne modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje chemické prísady umožňujúce hĺbkovú penetráciu a použiť pri mierne vlhkých podkladov. Náter je odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám.

Asfaltový izolačný lak – DenBit DK-ATN

a3

Bitúmenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom s prídavkom živíc a chemických zlúčenín vylepšujúcich priľnavosť k rôznym podkladom s možnosťou použitia na mierne vlhké podklady. Tvorí veľmi elastický ochranný náter.

Gumoasfaltová penetrácia DenBit DISPER A

a4

Už pripravená Gumoasfaltová penetrácia DenBit DISPER A na okamžité použitie na báze vodou riediteľných asfaltov. Využitie ako roztok určený pre penetráciu podkladov z betónu a tehál, základy, steny, terasy, ploché strechy hľa, atď.

Gumoasfaltová penetrácia – DenBit DISPER AS

a5

Jemnozrnná, vodou riediteľná bitúmenová emulzia, ľahko modifikovaná syntetickým kaučukom s veľkým obsahom asfaltu. Povrch opatrený penetračným náterom tvorí adhezívnu vrstvu pre hydroizolačné hmoty.

Gumoasfaltová hydroizolácia – DenBit DISPER DN

a6

Disperzia asfaltov modifikovaných syntetickým kaučukom k použitiu na suché a mierne vlhké podklady. Vďaka tixotropným vlastnostiam je možné nanášať DenBit DISPER DN na podklad s ľubovoľným sklonom.

Reflexný ochranný lak – DenBit REFLEX ALU

a7

Je bitúmenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom s prídavkom živíc a chemických zlúčenín vylepšujúcich priľnavosť k rôznym podkladom. Obsahuje strieborné farbivo s dekoračným a reflexným efektom, vďaka čomu sa znižuje prehrievanie strešného plášťa.  Náter je odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám.

Asfaltová opravná stierka – DenBit U

a8

Plastická bitúmenová hmota vo forme pasty, vysoko modifikovaná syntetickým kaučukom, obsahuje vystužujúce vlákna a chemické prísady umožňujúce použitie na mierne vlhkom podklade.


Icopal

Parapetrol