Asfaltové pásy

Ľahké pásy typu A a R

A 330 H

Pás zo surovej handrovej lepenky impregnovaný asfaltom.

a-330h

Charakteristika a použitie

A 330 H sa používa ako provizórna krytina menších stavieb, prípadne dočasných stavieb, a tiež pre účely primerané vlastnostiam pásu, môže byť použitá ako separačná vrstva v konštrukciách budov, alebo tiež ako výstužná vložka do povlakových krytín vyrábaných pomocou horúcich asfaltov na stavbe.

Spracovanie

spracovanie

 • aplikácia pribitím napr. k debneniu alebo bodovým popr. celoplošným lepením
 • pozdĺžne a priečne spoje odporúčame spájať s presahom aspoň 10 cm

Skladba výrobku

a330h-skladba

 1. horná vrstva – oxidovaný asfalt
 2. nosná vložka – handrová lepenka
 3. spodná úprava – oxidovaný asfalt

R 330H

Používa sa ako separačný asfaltový pás, alebo ako provizórna krytina na drevenom debnení.

r-330h

Charakteristika a použitie

R 330H sa používa ako provizórna krytina menších stavieb, prípadne dočasných stavieb, ako pomocná alebo ochranná vrstva vo viacvrstvových strešných skladbách. Používa sa tiež pre účely primeraným vlastnostiam pásu, môže byť použitá ako separačná vrstva v konštrukciách budov, tiež ako výstužná vložka do povlakových krytín vyrábaných pomocou horúcich asfaltov na stavbe.

Spracovanie

spracovanie

 • aplikácie pribitím
 • pozdĺžne a priečne spoje odporúčame spájať s presahom aspoň 10 cm
 • teplota montáže od +5 °C

Skladba výrobku

2sk

 1. horná vrstva – jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt
 3. nosná vložka – strojná handrová H (nasiakavá) 330g / m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt
 5. spodná úprava – jemnozrnný posyp

R 13

Poistná izolácia z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej rohože a s obojstrannou povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

r-330h

Charakteristika a použitie

R 13 sa väčšinou používa ako separačná vrstva, alebo ako provizórna krytina menších stavieb, prípadne dočasných stavieb, ako pomocná alebo ochranná vrstva vo viacvrstvových strešných skladbách a obdobným spôsobom je možné ju použiť aj v spodných stavbách proti zemnej vlhkosti.

Spracovanie

spracovanie
lepenie

 • aplikácie buď voľným položením, pribitím napr. k debneniu, alebo bodovým príp. celoplošným lepením
 • pozdĺžne a priečne spoje odporúčame vykonávať aspoň 10cm
 • teplota montáže od +5 ° C

Skladba výrobku

r-13-skladba

 1. horná vrstva – minerálny jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 3. nosná vložka – sklenená rohož V – 60 g / m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 5. spodná úprava – minerálny jemnozrnný posyp

R 20

Izolačný pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej rohože, s obojstrannou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

r20

Charakteristika a použitie

R 20 (V 13) sa používa napr. ako separačná vrstva, poistná, alebo ochranná vrstva vo viacvrstvových strešných skladbách a podobným spôsobom je možné ju použiť aj v spodných stavbách proti zemnej vlhkosti.

Spracovanie

spracovanie

 • Typ R sa voľne pokladá a následne pribíja lepenkovými klincami, obvykle je kotvený aj cez laty
 • Pozdĺžne a priečne spoje odporúčame spájať s presahom aspoň 10 cm
 • Teplota montáže od 5 ° C

Skladba výrobku

r-13-skladba

 1. horná vrstva – jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 3. nosná vložka – sklená rohož V – 60 g / m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 5. spodná úprava – minerálne jemnozrnný posyp

Klasické oxidované pásy

BITAGIT 40 dekor

Asfaltový pás s nosnou vložkou zo sklenenej rohože, s povrchovou úpravou hrubozrnným posypom a spaliteľnou PP fóliou so šírkou 9 cm, zospodu so spaliteľnou fóliou.

bitagit

Charakteristika a použitie

Bitagit 40 dekor je určený ako vrchná vrstva vo viacvrstvových hydroizoláciach striech optimálne s vysokou pevnosťou v ťahu, pri nenáročných strešných konštrukciách a stavebných objektoch. Samostatne je možné ju použiť ako hydroizolačnú povlakovú krytinu pre menej náročne stavby, väčšinou na stabilných podkladných konštrukciách, ktoré nie sú príliš namáhané ťahovými silami.

Spracovanie

sklobit-sprac

 • aplikácia za použitia plameňa, výnimočne lepený
 • pozdĺžne a priečne spoje odporúčame spájať s presahom aspoň 8 – 10cm
 • teplota montáže od +5 ° C

Skladba výrobku

bitagit40-skladba

 1. horná vrstva – bridlicový posyp prírodný / farebný + pozdĺžna spalná PP fólia
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 3. nosná vložka – sklenená rohož V – 60 g / m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 5. spodná úprava – PE fólia

SKLOBIT 40 mineral

Hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenej tkaniny s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

sklobit

Charakteristika a použitie

Sklené vlákna 40 mineral je určený do hydroizolačných súvrství podzemných častí budov proti zemnej vlhkosti, proti voľne stekajúcej vode i proti tlakovej vode. Izolačný systém sa tu navrhuje spravidla ako dvojvrstvový alebo trojvrstvový. V hydroizolačných súvrstviach plochých striech sa používa ako podkladová vrstva či medzivrstva s veľkou pevnosťou.

Spracovanie

sklobit-sprac
ik

 • aplikácie za použitia plameňa alebo mechanickým kotvením
 • Pozdĺžne a priečne spoje odporúčame vykonávať 8 – 10 cm
 • Teplota montáže od +10 ° C

Skladba výrobku

s

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnivami
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G – 200 g / m2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnivami
 5. spodná úprava – PE fólia

PARABIT V S35

Asfaltový pás s nosnou vložkou zo sklenenej tkaniny, na hornom povrchu pokrytý jemnozrným posypom a na spodnom vybavený spáliteľnou fóliou.

parabit

Charakteristika a použitie

PARABIT G S40 je určený do hydroizolačných súvrství podzemnej časti budov proti zemnej vlhkosti, proti voľne stekajúcej vode aj proti tlakovej vode. Izolačný systém sa tu navrhuje spravidla ako dvojvrstvový alebo trojvrstvový. V hydroizolačných súvrstvých plochách striech sa používa ako podkladová vrstva alebo medzivrstva s veľkou pevnosťou.

Spracovanie

sklobit-sprac
ik

 • aplikácia za použitia plameňa alebo mechanických kotvením
 • pozdĺžne a priečne spoje doporučujeme robiť 8 – 10 cm
 • teplota montáže od +5 °C

Skladba výrobku

s

 1. horná vrstva – minerálny jemnozrný posyp
 2. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G – 200 g/m 2
 4. asfaltová hmota – oxidovaný asfalt s plnidlami
 5. spodná úprava – PE fólia

Modifikované pásy

ELASTODEK 40 medium dekor

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rúna a s povrchovou úpravou farebným hrubozrnným posypom. Na vrchnej strane sú upravené kraje so šírkou 8 – 10 cm z dôvodu prekrytia a spájania pásu natavením.

elastodek

Charakteristika a použitie

Elastodek 40 medium dekor je určený ako finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešných plášťov s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.

Spracovanie

sklobit-sprac

 • nataviteľný plameňom horáka
 • pozdĺžne a priečne spoje odporúčame vykonávať aspoň 8 – 10 cm
 • teplota montáže od -5 °C

Skladba výrobku

elasto

 1. horná vrstva – hrubozrnný farebný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – polyesterová vložka PV – 230 g / m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

ELASTODEK 40 standard mineral

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polysterového rúna a s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

elasto40

Charakteristika a použitie

Elastodek 40 štandard minerál je určený do hydroizolačných súvrství chrániacich podzemné časti budov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Ďalej sa používa v hydroizolačných súvrstviach strešných plášťov.

Spracovanie

sklobit-sprac

 • aplikácia za použitia plameňa
 • pozdĺžne a priečne spoje odporúčame vykonávať aspoň 10 cm
 • teplota montáže od 0 ° C

Skladba výrobku

elasto40

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – polyesterová vložka PV – 230 g / m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólie

SKLODEK 40 medium mineral

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej tkaniny a s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

sklodek40

Charakteristika a použitie

Sklodek 40 medium mineral sa používa ako vodotesná izolácia v hydroizolačných súvrstviach chrániacich podzemné časti budov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode, ako vonkajšia izolácia bazénov, alebo ako hydroizolačná vrstva terás a striech.

Spracovanie

sklobit-sprac
ik

 • aplikácia natavením alebo mechanickým kotvením
 • pozdĺžne a priečne spoje odporúčame vykonávať aspoň 10 cm
 • teplota montáže od -5 ° C

Skladba výrobku

elasto40

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G – 200 g / m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia

SKLODEK 40 medium mineral

Hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej tkaniny a s povrchovou úpravou minerálnym jemnozrnným posypom.

sklodek40

Charakteristika a použitie

Sklodek 40 medium mineral sa používa ako vodotesná izolácia v hydroizolačných súvrstviach chrániacich podzemné časti budov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode, ako vonkajšia izolácia bazénov, alebo ako hydroizolačná vrstva terás a striech.

Spracovanie

sklobit-sprac
ik

 • aplikácia natavením alebo mechanickým kotvením
 • pozdĺžne a priečne spoje odporúčame vykonávať aspoň 10 cm
 • teplota montáže od -5 ° C

Skladba výrobku

elasto40

 1. horná vrstva – minerálne jemnozrnný posyp
 2. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 3. nosná vložka – sklenená tkanina G – 200 g / m2
 4. asfaltová hmota – modifikovaný asfalt SBS
 5. spodná úprava – PE fólia