Stropný systém PREDOS EN

predos-en

PREDOS EN

 • spojenie nosnej funkcie a funkcie strateného debnenia
 • redukcia debnenia na líniové podpery po cca 1,7-3,5 m
 • jednoduchá, rýchla montáž priamo z dopravného prostriedku, výstuž ukladaná na stavbe je minimálna
 • rozmery dosiek sa dajú prispôsobiť rôznym požiadavkám, je možné vytvárať ľubovolné otvory ako aj vkladať inštalácie a kotevné prvky
 • horný povrch nadbetonávky sa môže zahladiť pre tenkovrstvé podlahy
 • na povrchovú úpravu podhľadu postačuje stierka ľahko sa vytvárajú spojité dvojsmerne vystužené dosky
 • bezprievlakové stropné dosky možnosť vyľahčenia dosiek nosných v jednom smere
 • vytvorením pozdĺžnych dutín rôznymi formami možnosť vyľahčenia dosiek nosných v oboch smeroch
 • plastovými guľami, kochlíkmi
 • dosky umožňujú jednoduchú náväznosť na okolité konštrukcie (konzoly, schodiská, …)
dutinove-spriahnute-dosky

Dutinové spriahnuté dosky

 • Použitím tohto systému sa vlastná hmotnosť stropu a potrebný podiel betónu zníži až o 35 % a staticky potrebná hlavná výstuž (pri rovnakej hrúbke stropu) až o 22 %.
 • Použité koše so vsadenými guľami systému Cobiax, sú kvôli kolmým vložkám výstuže – vkladaným priamo na stavbe, presne osadzované do požadovaného rastra už vo výrobni Premacu.
 • Zároveň sa do filigránových panelov osádza šmyková výstuž na prepichnutie v tvare ohnutých spájaných spôn
premados-en

PREMADOS EN

Stropné dosky zlučujú v sebe nosnú funkciu a funkciu strateného debnenia, stropné tvárnice vyľahčujú stropnú konštrukciu.

Alternatíva A – omietajú sa len stropné tvárnice alternatíva.
Alternatíva B – kvalitný podhľad, netreba omietať (stačí stierka) jednoduchá, rýchla montáž – priamo z dopravného prostriedku.


premac