Austrotherm

Ružový tepelnoizolačný materiál vytvorí tepelnú izoláciu, ktorá ušetrí energiu od pivnice až po strechu. Extrudovaný polystyrén (skratka XPS) je ideálnym riešením v mnohých oblastiach použitia práve na miestach, na ktorých sa na tepelnoizolačný materiál kladú mimoriadne vysoké nároky z hľadiska tlaku a vlhkosti, napr. pri zvislej vonkajšej tepelnej izolácii konštrukčných prvkov v kontakte s pôdou, tepelnej izolácii pod základovou doskou, izolácii soklov, plochých striech, miestností s vlhkou prevádzkou, atď..

Technický list:

  • Austrotherm XPS TOP 30 SF (so stupňovitou drážkou)
  • Austrotherm XPS TOP 30 GK (s rovnou hranou)
  • Austrotherm XPS TOP 50 SF (vysoké zaťaženie tlakom, so stupňovitou drážkou)
  • Austrotherm XPS TOP 70 SF (maximálna zaťažiteľnosť tlakom, so stupňovitou drážkou)
  • Austrotherm XPS TOP P GK (so štruktúrovaným povrchom a s rovnou hranou)
  • Austrotherm univerzálna platňa (separačná vrstva 20 mm)
  • Austrotherm XPS TOP lemovacie stratené debnenie stropu

Vyznamenané značkou enviromentálnych výrobkov

Čo znamená označenie „XPS TOP“?
Výrobok s označením „XPS TOP“ sa vyznačuje najmä tým, že jeho póry sú vyplnené vzduchom. Tento tepelnoizolačný materiál má vynikajúce ekologické vlastnosti vďaka vzduchu, ktorý pri výrobe vyplní jeho póry, a Austrotherm XPS TOP získal ekologickú značku enviromentálnych výrobkov Ministerstva životného prostredia Rakúska, ktorou sa označujú mimoriadne kvalitné ekologické výrobky.

Zaručená rakúska kvalita
Je úplnou samozrejmosťou, že Austrotherm XPS TOP vyhovuje požiadavkám všetkých relevantných noriem – noriem EU, Rakúska, Nemecka a krajín strednej a východnej Európy. Výrobný závod XPS sa nachádza v Rakúsku v meste Purbach. Zárukou vynikajúcej kvality tepelnoizolačného materiálu je moderné výskumné a skúšobné laboratórium, v ktorom sa najväčší dôraz kladie na zodpovedné zabezpečenie kvality.

Osem argumentov pre XPS TOP značky Austrotherm

Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti:
tepelnoizolačné platne XPS TOP neznižujú len vykurovacie náklady, ale šetria aj životné prostredie. A práve preto umožňujú splnenie náročných požiadaviek na tepelnú ochranu.

Vysoká mechanická pevnosť:
Vysoká mechanická pevnosť platní XPS TOP, najmä pevnosť v tlaku, sa požaduje všade tam, kde sa vyskytuje vysoký stupeň zaťaženia. Napríklad pri parkovacích plochách alebo pri priemyselných podlahách.

Uzavretá štruktúra pórov:
XPS TOP má na rozdiel od väčšiny iných tepelnoizolačných materiálov výrazne viac uzavretú štruktúru pórov, takže pri správnom použití je nasiakavosť takmer úplne vylúčená.

Odolnosť proti poveternostným vplyvom:
Zárukou odolnosti proti poveternostným vplyvom je o. i. vysoký stupeň odolnosti proti striedaniu fázy zmrazovania a rozmrazovania vody. Ani extrémne vystavenie vlhkosti nerobí tepelnoizolačným platniam XPS TOP problém.

Jednoduché spracovanie:
Veľmi nízka hmotnosť, hustota (objemová hmotnosť) cca. 30-45 kg/m³, a jednoduchý spôsob rezania sú zárukou jednoduchej manipulácie a spracovania tohto tepelnoizolačného materiálu.

Ťažko horľavá tepelnoizolačná platňa:
XPS TOP je samozrejme ťažko horľavá látka (B1 podľa ÖNORM a DIN) a vyhovuje požiadavkám príslušných noriem.

Dobrá odolnosť proti starnutiu:
Pre každý spôsob použitia je dôležitá dobrá odolnosť proti starnutiu a rozkladu. Skúsenosti niekoľkých desaťročí dokazujú, že použitie tepelnoizolačných platní z extrudovaného polystyrénu je úplne bezproblémové.

XPS TOP – veľmi dobrá zlučiteľnosť platní so životným prostredím:
Vďaka nízkej spotrebe primárnej energie a možnosti recyklovania šetríme aj životné prostredie. A vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti okrem toho prispievajú k výraznému znižovaniu emisie škodlivých látok do ovzdušia.


Austrotherm