Murovacie malty

CEMIX

Murovacia malta 5 / Označenie výrobku: 011

Murovacia malta 5

Vápennocementová murovacia malta určená na murovanie obvodových, nosných i deliacich stien a priečok z bežných murovacích materiálov (plných i ľahčených tehál, tehlových blokov, tvárnic a pod.). Nie je vhodná na murovanie stavebných konštrukcií z pórobetónu, sklenených tvárnic, sadrových prvkov ani na škárovanie muriva.

Murovacia malta 5 jemná / Označenie výrobku: 011 j

Murovacia malta 5 jemná

Vápennocementová murovacia malta určená na murovanie obvodových, nosných i deliacich stien a priečok z bežných murovacích materiálov (plných i ľahčených tehál, tehlových blokov, tvárnic a pod.). Nie je vhodná na murovanie stavebných konštrukcií z pórobetónu, sklenených tvárnic, sadrových prvkov ani na škárovanie muriva.

Murovacia malta 10 / Označenie výrobku: 021

Murovacia malta 10

Cementová murovacia malta určená na murovanie obvodových, nosných i deliacich stien a priečok, komínových telies z bežných murovacích materiálov (plných i ľahčených tehál, tehlových a betónových blokov, tvárnic a pod.). Nie je vhodná na murovanie stavebných konštrukcií z pórobetónu, sklenených tvárnic, sadrových prvkov ani na škárovanie muriva.

Murovacia malta 10 jemná / Označenie výrobku: 021 j

Murovacia malta 10 jemná

Cementová murovacia malta určená na murovanie obvodových, nosných i deliacich stien a priečok, komínových telies z bežných murovacích materiálov (plných i ľahčených tehál, tehlových a betónových blokov, tvárnic a pod.). Nie je vhodná na murovanie stavebných konštrukcií z pórobetónu, sklenených tvárnic, sadrových prvkov ani na škárovanie muriva.

Murovacia malta 15 / Označenie výrobku: 031

Murovacia malta 15

Cementová murovacia malta určená na murovanie obvodových, nosných i deliacich stien a priečok, komínových telies z bežných murovacích materiálov (plných i ľahčených tehál, tehlových a betónových blokov, tvárnic a pod.). Nie je vhodná na murovanie stavebných konštrukcií z pórobetónu, sklenených tvárnic, sadrových prvkov ani na škárovanie muriva.

Murovacia malta na pórobetón / Označenie výrobku: 061

Murovacia malta na pórobetón

Cementová lepiaca malta určená na murovanie stavebných konštrukcií z pórobetónu. Na objednávku sa dodáva i v bielom prevedení.

Murovacia a škárovacia malta pre lícové murivo 5 / Označenie výrobku: 111

Murovacia a škárovacia malta pre lícové murivo 5

Cementová malta na murovanie a súčasné škárovanie lícového muriva (klinkre, lícové a vápennopieskové tehly) v jednej pracovnej operácii.

Murovacia a škárovacia malta pre lícové murivo 15 farebná / Označenie výrobku: 311 c

Murovacia a škárovacia malta pre lícové murivo 15 farebná

Malta na murovanie a súčasné škárovanie lícového (pohľadového) muriva v jednej pracovnej operácii. Ideálna na klinkre, lícové a vápennopieskové tehly, štiepané betónové bloky a pod. Nespôsobuje výkvety na povrchu murovacích materiálov (prvkov).

Malta na pokládku a škárovanie prírodného kameňa / Označenie výrobku: 331

Malta na pokládku a škárovanie prírodného kameňa

Cementovosivá malta na pokládku alebo primurovávanie a súčasné škárovanie prvkov z prírodného a umelého kameňa alebo tehlových prvkov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Pokládka dlažieb do hrubého maltového lôžka 20–40 mm na podlahách, terasách, podestách, nášľapných plochách schodíšť a pod. Vhodná aj pre primurovávané obklady stien (napr. soklové časti budov). Zloženie obmedzuje tvorbu výkvetov.

Malta na omietkové lišty a inštalácie / Označenie výrobku: 181

Malta na omietkové lišty a inštalácie

Rýchlotuhnúca malta na osadenie rohových omietacích profilov, omietkových líšt, trubiek a rozvodových krabíc elektroinštalácií a pod. Je určená pre vnútorné aj vonkajšie použitie – nie je hygroskopická, plne nahrádza sadru, predovšetkým pri následnej aplikácii sanačných omietok. Nie je vhodná na bežné murovanie a omietanie stavebných konštrukcií.

Vápenná pamiatkárska malta murovacia a škárovacia / Označenie výrobku: 411

Vápenná pamiatkárska malta murovacia a škárovacia

Vápenná zmes s obsahom puzolán určená na murovanie a škárovanie, ktoré je možné vykonávať v jednej pracovnej operácii. Určená je najmä pre historické a pamiatkovo chránené objekty. Možno použiť pre režné murivo, murovanie kamenných či tehlových stien a pod.

Rýchlotuhnúca opravná malta / Označenie výrobku: 131

Rýchlotuhnúca opravná malta

Na rýchle opravy výtlkov a nerovností prefabrikovaných dielcov a pod. Spoľahlivá fixácia potrubia v drážkach vysekaných v betónových konštrukciách. Na vyplnenie dutín medzi betónom a oceľovými zárubňami vchodových dverí. Výrobok nie je súčasťou systému na ochranu a opravy betónových konštrukcií.

Reprofilačná malta / Označenie výrobku: 151

Reprofilačná malta

Jednozložková špeciálna reprofilačná cementová malta na opravy a údržbu betónu vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Malta na opravu výtlkov a nerovností prefabrikovaných dielcov a pod., obzvlášť vhodná na reprofiláciu poškodených miest v betóne. Malta s veľmi dobrou spracovateľnosťou, vysokou mechanickou pevnosťou a vysokou odolnosťou proti rozmrazovacím soliam a odolnosťou proti rozpínaniu, vykazuje minimálne zmrštenie. Aplikácia bez spojovacieho mostíka, len na napenetrovaný povrch Cemix Penetráciou hĺbkovou.

Reprofilačná malta jemná / Označenie výrobku: 151 j

Reprofilačná malta jemná

Jednozložková špeciálna reprofilačná cementová malta na opravy a údržbu betónu vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Malta na opravu výtlkov a nerovností prefabrikovaných dielcov a pod., obzvlášť vhodná na reprofiláciu poškodených miest v betóne. Malta s veľmi dobrou spracovateľnosťou, vysokou mechanickou pevnosťou a vysokou odolnosťou proti rozmrazovacím soliam a odolnosťou proti rozpínaniu, vykazuje minimálne zmrštenie. Aplikácia bez spojovacieho mostíka, len na napenetrovaný povrch Cemix Penetráciou hĺbkovou.

Reprofilačná malta hrubá / Označenie výrobku: 151 h

Reprofilačná malta hrubá

Jednozložková špeciálna reprofilačná cementová malta na opravy a údržbu betónu vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Malta na opravu výtlkov a nerovností prefabrikovaných dielcov a pod., obzvlášť vhodná na reprofiláciu poškodených miest v betóne. Malta s veľmi dobrou spracovateľnosťou, vysokou mechanickou pevnosťou a vysokou odolnosťou proti rozmrazovacím soliam a odolnosťou proti rozpínaniu, vykazuje minimálne zmrštenie. Aplikácia bez spojovacieho mostíka, len na napenetrovaný povrch Cemix Penetráciou hĺbkovou.

BAUMIT

Baumit MauerMörtel 50

Baumit MauerMörtel 50

Vápennocementová murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 5 MPa.

Baumit MauerMörtel 100

Baumit MauerMörtel 100

Vápennocementová murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 10 MPa.

Baumit ThermoMörtel 50

Baumit ThermoMörtel 50

Vápennocementová tepelnoizolačná murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 5 MPa.

Baumit KlinkerMörtel

Baumit KlinkerMörtel

Murovacia malta s obsahom trasu na zhotovenie pohľadového muriva, odolná voči poveternostným vplyvom, sivá.

Baumit PlanoFix

Baumit PlanoFix

Maltová zmes určená na tenkovrstvové spájanie pórobetónových tvárnic, dosiek, U-profilov, vencoviek, prekladov a pod.