Tekuté hydroizolácie

Vytvára pružnú, vysoko priľnavú membránu s vynikajúcou priľnavosťou na betón, prírodný a umelý kameň, oceľ, plech a iné materiály.

Tekutá lepenka

l1

Ide o dvojzložkový, trvalo pružný, hydroizolačný náter, na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom. Po vytvrdnutí vytvorí hydroizolačnú membránu. Tekutá lepenka je vhodná pre izolácie objektov s nízkym radonovým indexom.

Na hydroizolacie murovaných, betónových, železobetónových konštrukcií, porobetónov, na potery, mazaniny, omietky, murovacie materiály z pálených tehál, dosky CETRIS a na sadrokartónové konštrukcie. Tekutá lepenka je trvalo pružná dvojzložková hydroizolačná tesniaca hmota, vhodná pod dlažby balkónov, terás a lódžií. Určená na hydroizolácie pod obklady a dlažby v kúpeľňach, bazénoch alebo vodných nádržia na užitkovú vodu. Vďaka extrémene vysokej priľavosti k podkladom a pružnosti je tekutá lepenka vhodná i do skladby vykutovaných podlah, nad i pod vykurovacie médium. Vhodná na izolácie pivničných priestorov, oporných múrov. Jedno balenie obsahuje sypkú a tekutú zložku. Odolává tlakovej vode. Pre zvýšenie účinnosti tekutej lepenky sa vkladajú do rohov, kútov a dilatačnýchch škár tesniace pásy a priechody. 

Tesniaci pás S-T8

l2

Pre trvalo pružné utesnenie stykových a rohových škár, priechodov v stenách a podlahách, odpadov v bazénoch, nádržiach a sprchových kútoch. Odoláva širokému rozpätiu teplôt, soliam, riedeným kyselinám a zásadám. Trvale pružný kaučukový pás na báze špeciálnej polypropylénovej tkaniny s alkalickou ochranou, opatrenou kaučukovým nástrekom. Po aplikácii s Tekutou lepenkou (S-T8) alebo Tekutou elastickou hydroizoláciou vytvára pružné tesnenie rohových škár v stenách a podlahách. Súčasťou systému sú tiež: vnútorný, vonkajší roh a pružná priechodka.

Jednozložková hydroizolácia KÚPEĽŇA

l3

Hotová jednozložková hydroizolácia pod keramické obklady a dlažbu v interiéroch so zvýšenou vlhkosťou: kúpeľne, práčovne, pivnice, kuchyne, umyvárne riadu, triedičky zeleniny apod. Po zaschnutí hmoty sa vytvorí vysoko elastický, tesný, vodeodolný náter. Dobrá priľnavosť k podkladu: betónové mazaniny, cementové, vápenato – cementové omietky, murivo s plnou škárou, steny z betónu, silikátových aj pálených tehál a pórobetónu. Dosky cementovláknité, sadrokartónové, preglejkové a OSB dosky. Podlahy betónové, cementové, anhydritové (mechanicky prebrúsené, odsatý prach a zvyšková vlhkosť povrchu ≤ 0,5%).

Jednozložková hydroizolácia EXTERIÉR

l4

Hotová jednozložková hydroizolácia pod keramické obklady a dlažbu v interiéroch a exteriéroch budov so zvýšenou vlhkosťou: balkóny, terasy, lodžie, umývačky áut, práčovne, pivnice, kuchyne, umyvárne riadu, triedičky zeleniny apod. Po zaschnutí hmoty sa vytvorí vysoko elastický, tesný, vodeodolný náter. Dobrá priľnavosť k podkladu: betónové mazaniny, cementové, vápenato – cementové omietky, murivo s plnou škárou, steny z betónu, silikátových aj pálených tehál a pórobetónu. Dosky cementovláknité, sadrokartónové, preglejkové a OSB dosky. Podlahy betónové, cementové, anhydritové (mechanicky prebrúsené, odsatý prach a zvyšková vlhkosť povrchu ≤ 0,5%).

CERESIT CL 50

l5

Dvojzložková elastická hydroizolácia pod obklady a dlažbu.

 • na balkóny, terasy a bazény
 • vodotesná izolácia na použitie v obytných a verejných budovách
 • lepenie obkladov po 5 hodinách
 • jednoduchá aplikácia valčekom, štetcom alebo hladidlom
 • pre použitie v interiéri aj exteriéri
 • schopnosť preklenutia trhlín do šírky až 2,5 mm

Hydroizolácia Ceresit CL 50 je určená na izoláciu podkladu proti vode a vlhkosti pred lepením obkladov, dlažieb z keramiky a prírodného kameňa v interiéri ako aj v exteriéri. Je odporúčaná pre oblasti trvale či občasne namáhané vlhkosťou, ako sú bazény, terasy, balkóny, verejné sprchy, toalety či veľkokapacitné kuchyne a priestory s odtokovými prvkami v podlahe. Materiál sa nanáša na povrch omietok alebo poterov pomocou štetca alebo hladidla. Vďaka rýchlemu vytvrdnutiu CL 50 na vopred pripravených podkladoch je možné pristúpiť k lepeniu obkladov a dlažby ešte v ten istý deň. Hydroizoláciu možno použiť na betón, cementové potery (aj s podlahovým vykurovaním), vápenno-cementové omietky, pórobetón, anhydrit, sadrokartónové dosky a sadrové podklady a omietky.

CERESIT CL 51

l6

Elastická tesniaca hmota pod obklady a dlažbu v interiéri.

 • vodotesná a elastická
 • lepenie obkladov už po 4 hodinách
 • prekrýva trhliny v podklade
 • na podlahové vykurovanie
 • na steny aj podlahy v interiéri

Hydroizolácia Ceresit CL 51 je určená na povrchové bezšvové utesnenie podkladov pred lepením obkladov a dlažieb keramických, gresových (nenasiakavých) a z kameniny v interiéri na miestach so zvýšenou vlhkosťou, ako sú kúpeľne, kuchyne, toalety, sprchy a práčovne. Materiál je priamo pripravený na spracovanie.

CERESIT CR 65

l7

Cementová tesniaca malta na utesnenie stavieb a stavebných dielcov proti vode.

 • vodotesná
 • paropriepustná
 • mrazuvzdorná
 • s vysokou priľnavosťou
 • nanášanie štetkou, hladidlom alebo nástrekom
 • možno aplikovať na mokré podklady

Tesniaca malta Ceresit CR 65 je určená na horizontálne aj vertikálne plošné utesnenie minerálnych podkladov neobsahujúcich soli proti vlhkosti a vode. Je určená na utesnenie malých monolitických bazénov a zásobníkov na vodu (aj pitnú), v ktorých výška stĺpca hladiny vody neprekračuje 5 m. Môže byť použitá na izoláciu soklov a vonkajších stien pivníc. Pôsobí ako dokonalá ochrana betónu, železobetónu, cementových omietok a poterov. Môže byť použitá na pozitívnu stranu pôsobenia vody. Tesniacu maltu Ceresit CR 65 chráňte pred mechanickým poškodením, ak má byť povrch tesniacej malty vystavený mechanickému zaťaženiu, ochráňte ho ďalšou vrstvou poteru, omietky alebo prilepením keramických obkladov, dlažby a pod. Na nestabilných a kritických podkladoch použite elastické tesniace materiály: Ceresit CR 166, CL 50. Lokálne priesaky vody je možné utesniť montážnym cementom Ceresit CX 5. Tesniaca malta Ceresit CR 65 spĺňa požiadavky na utesnenie typu mierneho, stredného aj vysokého zaťaženia.

CERESIT CR 90

l8

Cementom viazaná kryštalizujúca malta na utesnenie stavieb a stavebných dielcov proti vode a vlhkosti

 • vodotesná
 • odolná proti pôsobeniu vody z negatívnej aj pozitívnej strany
 • vďaka kryštalizácii uzatvára štruktúru betónu pod povrchom
 • uzatvára mikrotrhliny v štruktúre betónu do 0,4 mm
 • možno použiť spolu s izolačnými pásmi
 • paropriepustná
 • mrazuvzdorná
 • nanášanie štetkou, hladidlom alebo nástrekom

Tesniaca malta Ceresit CR 90 je určená na utesnenie stabilných a vyzretých minerálnych podkladov. Malta vytvára plošne utesňujúcu vrstvu na povrchu podkladu. Dodatočne pod povrchom podkladu vďaka kryštalizácii uzatvára póry a trhliny. Vodou nerozpustné soli prenikajú do štruktúry kapilár a pórov, kde vytvárajú tzv. kryštalické jadrá. Stupňovito dochádza k narastaniu kryštálov až do úplného uzavretia kapilár a pórov, čo zamedzí transportu vlhkosti v oboch smeroch. Kryštalizácia tak dodatočne zvýši ochranu podkladu pred lokálnym poškodením povrchu, vzniku pľuzgierov a prasklín v dôsledku statických trhlín.

Malta Ceresit CR 90 môže byť použitá na izoláciu balkónov, soklov, podzemných častí budov, ako aj pivníc, nádrží na vodu (vrátane pitnej), kde hĺbka vodného stĺpca nepresahuje 15 m, požiarnych nádrží, technologických zásobníkov, malých monolitických bazénov do 20 m². Ceresit CR 90 chráni proti vlhkosti a vode betónové a železobetónové konštrukcie, murivo na plnej škáre a povrchy cementových omietok. Malta Ceresit CR 90 môže byť použitá proti pôsobeniu vody ako z pozitívnej strany konštrukcie (do 15 m vodného stĺpca), tak aj z negatívnej strany (do 5 m vodného stĺpca). Zvýšená elasticita malty Ceresit CR 90 umožňuje aplikáciu v spolupráci s izolačnými pásmi Ceresit CL 52 a CL 152 pri izolácii napr. prechodov medzi stenou a podlahou alebo utesnení dilatačných škár, a taktiež spolu s utesňovacími rohovými profilmi Ceresit CL 56, CL 57 a manžetami Ceresit CL 53. Tesniacu maltu Ceresit CR 90 chráňte pred mechanickým poškodením.

Ak má byť povrch tesniacej malty vystavený mechanickému zaťaženiu, ochráňte ho ďalšou vrstvou poteru, omietky alebo prilepením keramických obkladov či dlažby pomocou lepidiel CM. Na nestabilných a kritických podkladoch použite elastické tesniace materiály: Ceresit CR 166,CL 50, CL 51. Lokálne priesaky vody je možné utesniť montážnym cementom Ceresit CX 5. Na utesnenie terás a podláh s podlahovým vykurovaním odporúčame použiť elastickú tesniacu maltu Ceresit CR 166. Tesniaca malta Ceresit CR 90 spĺňa nároky izolácií typu mierneho, stredného aj vysokého zaťaženia.

CERESIT CR 166

l9

Dvojzložková malta na utesnenie stavieb a stavebných dielcov proti vode

 • elastická
 • vodotesná
 • mrazuvzdorná
 • na preklenutie trhlín v podklade
 • aplikácia spolu s tesniacimi pásmi
 • chráni železobetónové konštrukcie
 • nanášanie štetkou, hladidlom alebo nástrekom

Elastická tesniaca malta Ceresit CR 166 je určená na utesnenie minerálnych podkladov neobsahujúcich soli proti vlhkosti a vode. Pre použitie v interiéri aj exteriéri, na podklady kritické aj stále. Vhodná pre utesnenie balkónov, terás, mokrých priestorov, základového muriva, nádrží na vodu v čistiarňach odpadových vôd, septikov, vnútra bazénov a nádrží na vodu (aj pitnú) s hĺbkou do 50 m. Hmota CR 166 odoláva náporu vlhkosti z negatívnej strany. Spomaľuje proces karbonizácie a tým sa stáva skutočnou ochranou betónu aj železobetónu pred poškodením vplyvom atmosférických zrážok. Bezprostredne na nej možno vytvárať potery a omietky neobsahujúce sadru alebo klásť keramické obklady a dlažby do lepiacich mált Ceresit CM.

V prípade realizácie vodorovných izolácií na stropoch alebo izolácií základového pásu, vložte do vrstvy CR 166 technickú sieťovinu s gramážou 60g/m². Na stálych podkladoch alebo vlhkom základovom murive zo strany pivníc je možné použiť paropriepustnú tesniacu maltu Ceresit CR 90. Na podkladoch zo sadry a anhydritu použite disperzné utesnenie Ceresit CL 50, CL 51. Podklady, na ktorých sa vyskytujú soľné výkvety, ošetrite najprv omietkou s prísadou Ceresit CO 84. Na utesnenie lokálnych priesakov vody použite Ceresit CX 5.

CERESIT CP 30 AQUABLOK

l10

Jednozložkové elastické silikón-kaučukové hrúbkovrstvové utesnenie striech.

 • Odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom
 • Paropriepustné
 • Trvalo pružné aj pri nízkych teplotách
 • Aplikovateľné striekaním
 • Jednoduché čistenie náradia vodou

Silikónovo-kaučuková emulzia bez obsahu rozpúšťadiel, pripravená na okamžité použitie, určená na povrchovú ochranu bez spojov, na prekrytie trhlín a na utesnenie striech. Schválená ako utesnenie podľa ETAG 005. Mimoriadne vhodná na rekonštrukcie a opravy netesných spojov a prestupov potrubia.

Produkt je možné nanášať na:

 • Minerálne povrchy, napr. betón, mazaninu, vláknocementové dosky, strešné tašky
 • Bitúmenové povrchy, napr. strešné krytiny a nátery
 • Akrylátové nátery striech
 • Kovy, napr. meď, zinok, hliník, nehrdzavejúca oceľ, mosadz
 • Plasty, napr. prípojky vetracích potrubí, kanalizačných potrubí alebo rámy strešných okien
 • Tepelno-izolačné vrstvy vyrobené napr. z PU, EPS

Drevené materiály, napr. masívne drevo, OSB, preglejka CP 30 Aquablock je vhodný aj na ploché strechy, v prípade hrúbky vrstvy 2 mm po vyschnutí. Nevyžaduje sa dodatočná ochrana proti UV žiareniu. Utesnenie CP 30 Aquablock je odolné proti zriedeným kyselinám a zásaditým látkam, ak im je vystavené krátkodobo.

CP 30 Aquablock nepoužívajte na priehľadné plasty (napr. Plexiglas®, Makrolon®, PETG) používané napr. na svetlíky /strešné okná. Nepoužívajte Aquablock ako vnútorný náter kvetináčov (napr. okrúhle kvetináče, truhlíky), nádrží alebo plaveckých bazénov.


Ceresit

Hasoft

Mapei

Sika

Weber