Ušľachtilé omietky

CEMIX

Akrylátová omietka

Akrylátová omietka

Na vytváranie finálnych povrchových úprav stavebných konštrukcií vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Krycia dekoratívna a ochranná vrstva vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS). Vynikajúca stálosť farieb. Zabezpečuje paropriepustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevnosťou. Za bežných podmienok odolná voči hubám, riasam a machom. Široká ponuka farebných odtieňov.

Silikátová omietka

Silikátová omietka

Na vytváranie finálnych povrchových úprav stavebných konštrukcií vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Krycia dekoratívna a ochranná vrstva vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS). Vynikajúca stálosť farieb. Zabezpečuje veľmi paropriepustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevnosťou. Za bežných podmienok odolná voči hubám, riasam a machom. Široká ponuka farebných odtieňov.

NANOCEM R

NANOCEM R

Paropriepustná bezúdržbová omietka pre lokality s veľkou prašnosťou a znečisteným ovzduším. Omietka sa vyznačuje samočistiacim efektom, teda vysokou odolnosťou proti znečisteniu povrchu a tým aj predĺženou estetickou životnosťou farieb. Je prirodzene fungicídna, teda vysoko ekologická s vysokou odolnosťou proti hubám, machom, lišajníkom a riasam. Vynikajúca ako povrchová vrstva všetkých typov ETICS, predovšetkým s izolantom z MW a sanačných omietkových systémov Cemix.

Silikónová omietka

Silikónová omietka

Na vytváranie finálnych povrchových úprav stavebných konštrukcií vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Krycia dekoratívna a ochranná vrstva vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS). Vynikajúca stálosť farieb. Zabezpečuje veľmi paropriepustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevnosťou. Za bežných podmienok odolná voči hubám, riasam a machom. Široká ponuka farebných odtieňov.

CEMROLL akrylát – valčekovaná omietka

CEMROLL akrylát – valčekovaná omietka

Pastovitá jemnozrnná omietka s disperzným spojivom určená na nanášanie valčekom. Slúži ako povrchová úprava vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Omietku je možné využiť pri novostavbách, ale predovšetkým pri renováciách starších štukov, náterov a disperzných omietok. Vďaka vysokej vodoodpudivosti, pružnosti a mechanickej odolnosti ju možno použiť tiež ako povrchovú vrstvu zatepľovacích systémov (ETICS). Je vhodná na vyplnenie a prekrytie stabilizovaných trhlín do šírky 0,5 mm. Dodáva sa prefarbená podľa vzorkovníka Cemix.

CEMROLL silikát – valčekovaná omietka

CEMROLL silikát – valčekovaná omietka

Pastovitá jemnozrnná omietka so silikátovým spojivom určená na nanášanie valčekom. Slúži ako povrchová úprava vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Omietku je možné využiť pri novostavbách, ale predovšetkým pri renováciách starších štukov, náterov a disperzných omietok. Vďaka vysokej paropriepustnosti, vodoodpudivosti a mechanickej odolnosti ju možno použiť tiež ako povrchovú vrstvu zatepľovacích systémov (ETICS). Je vhodná na vyplnenie a prekrytie stabilizovaných trhlín do šírky 0,5 mm. Dodáva sa prefarbená podľa vzorkovníka Cemix.

Mozaiková omietka

Mozaiková omietka

Na vytváranie dekoratívnych povrchových úprav vo vonkajšom aj vnútornom prostredí na vysoko mechanicky a vlhkostne namáhaných plochách – soklové časti budov, schodištia, chodby a pod. Na finálnu úpravu rovných omietok na vápennocementovej, vápennosadrovej a sadrovej báze a na úpravu nosných a rovných silikátových stavebných konštrukcií. Krycia dekoratívna a ochranná vrstva vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS), kde podklad tvorí armovacia vrstva. Ľahko spracovateľná, vysoko odolná a súdržná, zvlášť odolná voči nárazom a poveternostným vplyvom, pružná a priepustná pre vodnú paru. Za bežných podmienok odolná voči hubám, riasam a machom.

BAUMIT

Baumit NanoporTop

Baumit NanoporTop

Tenkovrstvová, vysoko paropriepustná omietka na minerálnej báze na vonkajšie a vnútorné použitie.

Baumit SilikonTop

Baumit SilikonTop

Tenkovrstvová silikónová omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie. Starý názov Baumit Silikónová omietka.

Baumit SilikatTop

Baumit SilikatTop

Tenkovrstvová silikátová omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie. Starý názov Baumit Silikátová omietka.

Baumit GranoporTop

Baumit GranoporTop

Tenkovrstvová disperzná omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie. Starý názov Baumit Granopor omietka.

Baumit FineTop

Baumit FineTop

Univerzálna tenkovrstvová omietka na silikónovej báze, pre vonkajšie a vnútorné použitie s hladeným povrchom, určená na povrchovú úpravu ostení, šambrán a drobných ozdôb fasády. Maximálna veľkosť zrna 1 mm. Starý názov Baumit Univerzálna omietka jemná.

Baumit MosaikTop

Baumit MosaikTop

Omietka z pestrých kamienkov na vonkajšie a vnútorné použitie. Omietka nie je vhodná na vápenné omietky a tepelnoizolačné omietky. Na zatepľovacie systémy sú vhodné len vybrané farebné odtiene. Starý názov Baumit Mozaiková omietka.

Baumit ArtlineTop

Baumit ArtlineTop

Jednozložková tenkovrstvová omietka určená na dekoratívne stvárnenie povrchov stien a fasád, vhodná pre vnútorné i vonkajšie použitie. Starý názov Baumit ArtLine omietka.

CERESIT

CERESIT CT60

CERESIT CT60

Dekoratívna tenkovrstvová omietka akrylátová pre použitie v exteriéri aj interiéri.

CERESIT CT72

CERESIT CT72

Tenkovrstvová dekoratívna omietka silikátová pre vonkajšie a vnútorné použitie.

CERESIT CT74

CERESIT CT74

Tenkovrstvová dekoratívna omietka silikónová pre vonkajšie a vnútorné použitie.

CERESIT CT174

CERESIT CT174

Tenkovrstvová dekoratívna omietka silikátovo – silikónová pre vonkajšie a vnútorné použitie.