Prísady do betónu

Produkty na zlepšenie spracovateľnosti betónových zmesí, zlepšovanie vlastností cementových hmôt – plasticitu a vyzrievanie. Zimné prísady do betónu zvyšujú hydratačnú teplotu a urýchľujú počiatočný nárast pevnosti betónu.

Plastifikátor betónov

plastifikator-betonov

Superplastifikačná prísada do betónov. Na výrobu architektonických a pohľadových betónov, prefabrikovaného betónu a transportbetónu a prípravu cementových zmesí a hmôt spojených cementom. Vhodný pre injektáže, príjazdové rampy a …

Urýchľovač a plastifikátor stavebných hmôt

urychlovac-a-plastifikator-stavebnych-hmot

Jednozložkový plastifikačný roztok s urýchľujúcim účinkom tuhnutia betónu a hmôt, ktorých obsahom sú portlandské a zmesové cementy. Znižuje výskyt zmrštovacích trhlín. Zásadným spôsobom zvyšuje pevnosť betónu a odolnosť betónu voči klimatickým…

Zimná prísada pre betonáž za nízkych teplôt S2802Z

zimna-prisada-pre-betonaz-za-nizkych-teplot-s2802z

Na všetky betonárske práce ako urýchľovač tuhnutia. Zvyšuje hydratačnú teplotu, urýchľuje počiatočný nárast pevnosti betónu a jeho tvrdnutie. Je určená predovšetkým na spracovanie betónu v zimnom období a poklesoch teploty až do –10°C, za podmienok …

Zimná prísada pre betonáž za nízkych teplôt

zimna-prisada-pre-betonaz-za-nizkych-teplot

Pre všetky betonárske práce ako urýchľovač tuhnutia. Prísada zvyšuje hydratačnú teplotu, urýchľuje počiatočný nárast pevnosti betónu a jeho tvrdnutie. Je určená predovšetkým na spracovanie betónu v zimnom období a pri náhlych poklesoch teploty až …


denbraven