Styrodur

styrodur-2500-c

STYRODUR 2500 C

styrodur-2500-c

STYRODUR 3035 CN

styrodur-2800-c

STYRODUR 2800 C

Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu určené na zateplenie soklových častí obvodových plášťov budov, suterénnych stien a podláh.

styrodur-3035-cs

STYRODUR® 3035 CS

Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu.

styrodur-3035-cs

STYRODUR® 4000 CS, STYRODUR® 3000 CS

Nové izolačné dosky STYRODUR® z tuhej extrudovanej polystyrénovej hmoty, ktoré sa vyznačujú vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, vysokou pevnosťou v tlaku a minimálnou nasiakavosťou. Špecifikom izolačných dosiek STYRODUR 3000CS je konštantná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti (λ =0,033 W/m.K) pre všetky hrúbky izolácie (30 – 240 mm). Dosky sú vhodné na použitie ako tepelná izolácia základových a podlahových konštrukcií aj v prípade podláh s vysokým mechanickým namáhaním (priemyselné podlahy, sklady, výrobné haly a pod.). Izolačné dosky sú tiež vhodné na použitie ako tepelná izolácia v skladbe obrátených plochých striech.