Hydrát a vápno

Odpradávna sa používa ako spojovací prvok. Využitie v stavebníctve je hlavne v omietkach. Je súčasťou stavebných materiálov.


Carmeuse