Jadrové omietky

Málo nasiakavé, minerálne, paropriepustné, ktoré sa používajú pre všetky vonkajšie aj vnútorné priestory.

CEMIX

Cementový prednástrek / Označenie výrobku: 052

Cementový prednástrek

Cementový prednástrek na úpravu podkladu pod všetky druhy jadrových omietok. Výrazne zlepšuje adhéziu následne aplikovaných vrstiev k bežným murovacím materiálom (tehla, tehlové alebo betónové tvárnice, kameň a pod.). Vhodný na strojové aj ručné spracovanie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Jadrová omietka strojová / Označenie výrobku: 012

Jadrová omietka strojová

Na omietanie všetkých klasických stavebných materiálov – vytváranie podkladu pod štukové a ušľachtilé omietky alebo keramické obklady. Strojové spracovanie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.

Jadrová omietka ručná / Označenie výrobku: 082

Jadrová omietka ručná

Na omietanie všetkých klasických stavebných materiálov – vytváranie podkladu pod štukové a ušľachtilé omietky alebo keramické obklady. Vhodná na ručné spracovanie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.

Jadrová omietka ručná hrubá / Označenie výrobku: 082 h

Jadrová omietka ručná hrubá

Na omietanie všetkých klasických stavebných materiálov – vytváranie podkladu pod štukové a ušľachtilé omietky alebo keramické obklady. Vhodná na ručné spracovanie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.

Soklová omietka ručná / Označenie výrobku: 132

Soklová omietka ručná

Omietka na omietanie odizolovaných soklov, krytých plotových podmuroviek a oporných múrov vo vonkajšom prostredí. Vynikajúca na plochy, kde je požadovaná vyššia pevnosť a tvrdosť omietky vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Omietka tvorí vhodný podklad pre keramický alebo kamenný obklad, mozaikovú omietku a pod.

Jadrová omietka ľahčená / Označenie výrobku: 032

Jadrová omietka ľahčená

Na omietanie ľahčených a tepelno-izolačných stavebných konštrukcií (predovšetkým tehlových prvkov typu THERM). Na strojové aj ručné omietanie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Zvyšuje tepelný odpor konštrukcie: λ ≤ 0,37 W/m.K. Je priepustná pre vodnú paru.

BAUMIT

Baumit GrobPutz 4

Baumit GrobPutz 4

Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie.

Baumit GrobPutz maschinell 2 mm

Baumit GrobPutz maschinell 2 mm

Vápennocementová strojová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Baumit MPA 35 L

Baumit MPA 35 L

Ľahká vápennocementová strojová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.