Prísady do mált

Produkty na zlepšenie vlastností mált – plastifikátory, prísady, urýchľovače.

Power Mix

power-mix

Je dopredu pripravená a nadávkovaná plastifikačná prísada novej generácie určená do murovaných mált. Zodpovedá norme EN 934-3/T2. Umožňuje celkom nahradiť vápno. Ako prísada do murovaných mált a omietok zlepšuje spracovateľnosť a zvyšuje životnosť …

Prísada do omietky proti vlhkosti

prisada-do-omietky-proti-vlhkosti

Na prípravu sanačných omietok na vlhké murivo a murivo s vysokým obsahom výkvetotvorných solí (do vlhkosti muriva 10% hmôt.). Omietka bráni prieniku vody v kvapalnej forme k povrchu, kryštalizácii výkvetotvorných solí v ich póroch a súčasne umožňuje ….


denbraven