Murovací materiál

bytbloky

Bytbloky

 • jednoduché a presné murovanie systémom spojenia pero + drážka – bez malty
 • malá spotreba malty – vrchná časť – otvory uzavreté
 • dobrá priľnavosť omietky
 • deliteľné a koncové tvárnice sú v každej palete
 • možnosť upravovania vŕtaním, sekaním a frézovaním
 • pracovný čas na zhotovenie 1 m2 steny je 0,7 až 1,1 hod
debniaca-tvarnica

Debniaca tvárnica

 • jednoduchá suchá montáž
 • presné ukladanie
 • dobrá priľnavosť omietky
 • úspora debnenia, času a nákladov
 • deliteľné a koncové tvárnice sú v každej palete (okrem DT40)
 • žiadne debnenie, úspora času
 • tvárnice je možné upravovať sekaním, vŕtaním, frézovaním
 • pracovný čas na zhotovenie 1 m2 steny vrátane výplňového betónu je 0,6 až 1,1 hod
prieckove-tvarnice

Priečkové tvárnice

 • murovanie nenosných deliacich konštrukcií, prímuroviek
 • jednoduché a rýchle murovanie systémom spojenia pero + drážka – bez malty
 • minimálna spotreba malty, len vodorovná špára, vrchná časť otvorov uzavretá
 • dobrá priľnavosť omietky
 • tvárnice je možné upravovať vŕtaním, sekaním, frézovaním
 • deliteľné tvárnice v každej palete

premac