Nopové fólie

Nopové

Profilované (nopové) fólie z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) pre použitie v strechách, podlahách, podzemných častiach budov a pre vlhké murivo, vrátane doplnkového sortimentu. Fólie majú jednostranné výstupky (nopy), ktoré vytvárajú dištanc medzi fóliou a konštrukciou, ku ktorej je fólia priložená. Takto vytvorený priestor môže byť využitý napríklad na separáciu od podkladu, odvedenie vody, akumuláciu vody, prúdenie vzduchu alebo uloženie rozvodov inštalácií podľa jednotlivých konštrukčných variant fólie.

Nopová fólia 400 a 500

f1

Je polypropylénová fólia vyrábaná z kompozitnej dvojvrstvovej vytlačovanej nízkotlakovej polyetylénovej membrány o hrúbke 0,5 mm s vytvarovanými nopkami v tvare kužeľa. Účinne odvádza vlhkosť a vodné pary a slúži tiež ako drenážna vrstva ako aj na prenos mechanického zaťaženia a pre základové práce. Nopová fólia je vyrobená z HDPE, s dobrou odolnosťou proti chemikáliám, hubám, baktériám, vodotesnosťou a výbornou ventilačnou schopnosťou, ktorá umožňuje odvetranie vlhkého muriva a zabráni prenikaniu vody do konštrukcie z terénu. Použiteľná aj ako izolácia proti prenikaniu radónu z podložia do stavby pre stredný radónový index. Proti zatekaniu je potom možné vykonať utesnenie pomocou okrajových lemov na horný okraj. Fóliu je možné použiť za akýchkoľvek poveternostných podmienok a za normálnych okolností do hĺbky 5 m. Na ukotvenie do muriva sa používajú špeciálne kotvy s tesniacou zátkou zodpovedajúce veľkosti nopu.

Technické údaje:

Sledovaná vlastnosť
Plošná hmotnosť g / m2 400 500
Hrúbka mm ≥ 0,42 ≥ 0,42
Výška nopu mm 8 8
Odolnosť proti pretrhnutiu – pozdĺžne / priečne N 250 / 250 400 / 400
Odolnosť voči statickému zaťaženiu kg 20 20
Pevnost v tahu – MD / CD N / 5 cm 250 / 200 350 / 320
Tažnost při přetržení – MD / CD % 15 / 12 25 / 15
Súčiniteľ difúzie radónu – v pres fólii m2 / s 6,3.10-12
Súčiniteľ difúzie radónu – v spoji m2 / s 6,3.10-12

Kovový klinec s tesniacou zátkou

f2

Na fixáciu nopovej fólie k murivu sa používajú špeciálne kovové klince s tesniacou zátkou zodpovedajúce veľkosti nopu. Proti zatekaniu je potom možné previesť utesnenie pomocou okrajových lemov, tzv. zakončovacích profilov na horný okraj. Na spoje sa odporúča použiť výrobok Anti Radon STOP!

Zakončovací profil NPF

f3

Na fixáciu nopovej fólie k murivu sa používajú špeciálne kovové klince s tesniacou zátkou zodpovedajúce veľkosti nopu. Proti zatekaniu je potom možné previesť utesnenie pomocou okrajových lemov, tzv. zakončovacích profilov na horný okraj. Na spoje sa odporúča použiť výrobok Anti Radon STOP!


Gunnex

Styroprofile