Jednovrstvové a štukové omietky

Používajú sa na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi a jej farebné stvárnenie.

CEMIX

Vonkajší štuk / Označenie výrobku: 023

Vonkajší štuk

Na tradičné jemné povrchové úpravy jadrových podkladových omietok, na úpravu hladkých betónových podkladov s použitím spojovacieho mostíka. Určený na ručné nanášanie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.

Vonkajší štuk jemný / Označenie výrobku: 023 j

Vonkajší štuk jemný

Na tradičné jemné povrchové úpravy jadrových podkladových omietok, na úpravu hladkých betónových podkladov s použitím spojovacieho mostíka. Určený na ručné nanášanie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.

Vnútorný štuk / Označenie výrobku: 033

Vnútorný štuk

Na tradičné jemné povrchové úpravy jadrových podkladových omietok. Určený na ručné nanášanie vo vnútornom prostredí.

Vnútorný štuk jemný / Označenie výrobku: 033 j

Vnútorný štuk jemný

Na tradičné jemné povrchové úpravy jadrových podkladových omietok. Určený na ručné nanášanie vo vnútornom prostredí.

Flexi štuk / Označenie výrobku: 043 b

Flexi štuk

Polymérom modifikovaný vápennocementový štuk so zníženou nasiakavosťou. Na realizáciu vonkajších aj vnútorných štukových omietok na jadrové podkladové omietky. Vhodný na povrchové úpravy výstužnej vrstvy kontaktných zatepľovacích systémov a hladkých minerálnych podkladov napr. betónových stien a dielcov. Zabezpečuje paropriepustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevnosťou.

073 BLUE Jednovrstvová omietka strojová a ručná / Označenie výrobku: 073

Jednovrstvová omietka strojová a ručná

Na omietanie všetkých druhov stavebných materiálov – vytváranie podkladu pod fasádne nátery a ušľachtilé omietky alebo keramické obklady. Bez dodatočnej povrchovej úpravy štukovou omietkou. Určená pre vonkajšie aj vnútorné prostredie – vo vonkajšom prostredí je potrebné vykonať hydrofóbnu povrchovú úpravu (fasádna farba, ušľachtilá omietka). Ideálna na omietanie muriva z pórobetónových tvárnic.

073 UNI WHITE Jednovrstvová omietka strojová a ručná biela / Označenie výrobku: 073 b

UNI WHITE Jednovrstvová omietka strojová a ručná biela

Na omietanie všetkých druhov stavebných materiálov – vytváranie podkladu pod fasádne nátery a ušľachtilé omietky alebo keramické obklady. Bez dodatočnej povrchovej úpravy štukovou omietkou. Určená pre vonkajšie aj vnútorné prostredie – vo vonkajšom prostredí je potrebné vykonať hydrofóbnu povrchovú úpravu (fasádna farba, ušľachtilá omietka). Ideálna na omietanie muriva z pórobetónových tvárnic.

073 LIGHT Jednovrstvová omietka strojová a ručná ľahčená / Označenie výrobku: 083

IGHT Jednovrstvová omietka strojová a ručná ľahčená

Ľahčená jednovrstvová omietka s tepelno-izolačnými vlastnosťami. Pre všetky typy stavebných materiálov – vytváranie podkladov pod fasádne nátery a ušľachtilé omietky alebo keramické obklady. Vhodná pre široké rozpätie hrúbok aplikovaných v jednej vrstve (5-50 mm). Ideálna na omietanie muriva z pórobetónových tvárnic, ľahčených a tepelno-izolačných stavebných konštrukcií (predovšetkým typu THERM). Bez dodatočnej povrchovej úpravy štukovou omietkou. Vo vonkajšom prostredí potrebné vykonať hydrofóbnu povrchovú úpravu (fasádna farba, ušľachtilá omietka). Zvyšuje tepelný odpor konštrukcie, je priepustná pre vodnú paru.

BAUMIT

Baumit MVR Uni

Baumit MVR Uni

Jednovrstvová vápennocementová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie. Omietka obsahuje biely cement.

Baumit MPA 35

Baumit MPA 35

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre vonkajšie použitie.

Baumit MPI 25

Baumit MPI 25

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre vnútorné použitie.

Baumit MPI 25 L

Baumit MPI 25 L

Jednovrstvová ľahká vápennocementová strojová omietka pre vnútorné použitie.

Baumit FeinPutz aussen

Baumit FeinPutz aussen

Biela vápennocementová ručná omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie, hydrofobizovaná. Omietku nie je možné použiť ako jednovrstvovú omietku, vždy musí byť aplikovaná na vrstvu jadrovej omietky.

Baumit Maxima

Baumit Maxima

Jemná vápennocementová vnútorná omietka na ručné spracovanie, s dlhším časom otvorenia, biela. Vhodná i na vytvorenie omietkovej vrstvy na podklade tvorenom vystuženou stierkovou vrstvou.

Baumit FeinPutz

Baumit FeinPutz

Biela vápenná ručná omietka pre vnútorné použitie. Omietku nie je možné použiť ako jednovrstvovú omietku, vždy musí byť aplikovaná na vrstvu jadrovej omietky. Nie je vhodná ako podklad pod obkladačky!

Baumit KalkDünnputz

Baumit KalkDünnputz

Vápennocementová tenkovrstvová omietka pre strojové a ručné spracovanie, s hladeným povrchom, pre priame nanášanie na podklad z presných murovacích prvkov alebo z betónu. Vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Baumit KlimaPutz S

Baumit KlimaPutz S

Prírodne biela, vysoko paropriepustná vápennotrasová ľahká strojová omietka pre vnútorné použitie, so špeciálnou mikroštruktúrou umožňujúcou optimálne odovzdávanie a prijímanie vlhkosti z vnútorného vzduchu.


Baumit