Penetračné nátery

Penetračné nátery slúžia na prípravu stavebných podkladov, zjednocujú nasiakavosť, spevňujú ich, slúžia ako mostík pri aplikácii ďalších vrstiev.

S2802A Prímes stavebných zmesí

s2802a-primes-stavebnych-zmesi

Kvapalina na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru SOKRAT miesiteľná s vodou v každom pomere. Odparením vody sa vytvorí súvislý, hladký a slabo lepivý film. Hlavné použitie je ako prísada do vápenných, vápenocementových …

Penetračný náter S-T70

penetracny-nater-s-t70

Jednozložková nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru SOKRAT, vytvárajúca po vytvrdnutí transparentný polymérny vodou nerozpustný film. Znižuje a zjednocuje savosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev …

S2802A Koncentrát stavebných zmesí

s2802a-koncentrat-stavebnych-zmesi

Kvapalina na báze styrenakrylátového kopolyméru SOKRAT, miesiteľná s vodou v každom pomere. Odparením vody sa vytvorí súvisle hladký, slabo lepivý film nerozpustný vo vode. Hlavné použitie je ako prísada do vápenných, vápenocementových, cementových …

Penetračný a spojovací náter

penetracny-a-spojovaci-nater

Pre penetračné a kotviace nátery pod Flexibilné lepidlá na obklady a dlažbu QUARTZ FLEX, Samonivelačné hmoty QUARTZ SUPER, THERMO a PLUS, Tekutú lepenku S-T8, Tekutú elastickú hydroizoláciu, Výplňovú opravnú stierku na betón QUARTZ VÝPLŇ apod. …

Hĺbková penetrácia NANO

hlbkova-penetracia-nano

Jednozložková nízkoviskózna kvapalina s hĺbkovým penetrujúcim účinkom na nasiakavé podklady. Špeciálna hĺbková penetrácia je vodou riediteľná kompozícia na báze modifikovaného styrén-akrylátového kopolymeru, ktoré umožňujú vysoký stupeň …

Hĺbková penetrácia

hlbkova-penetracia

Jednozložková nízkoviskózna kvapalina s hĺbkovým penetračným účinkom na savé podklady. Špeciálna hĺbková penetrácia je vodou riediteľná kompozície na báze modifikovaného styrén-akrylátového kopolyméru, ktorý umožňuje vysoký stupeň …

Hĺbkový penetračný náter

hlbkovy-penetracny-nater

Je náter na bázy modifikovaného styrén-akrylátového kopolymeru, ktorý umožňuje vysoký stupeň kotvenia. Vyznačuje sa výborným zmáčaním a dokonalým kotvením na nasiakavých podkladoch. Používa sa na nekonštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky …

Adhézny mostík

adhezny-mostik

dhézny mostík je jednozložkový bezrozpúšťadlový náter, ktorý je možno použiť v interiéroch i exteriéroch na vyzreté omietky, nekonštrukčný betón, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy na drevotriesku, na OSB dosky, umakart …

Primer 3D

primer-3d

Roztok na prípravu podkladu pred lepením okenných, butylových alebo bitúmenových pásov.
Roztok je vo fľašiach s rozprašovačom s obsahom 0,5 l.


denbraven