Solbet

Tvárnica biela presná

Tvárnice sú vhodným stavebným prvkom pre všetky zvislé konštrukcie stavieb. Vďaka ľahkej opracovateľnosti sa dajú z tvárnic SOLBET na stavbe tvoriť rozmanité tvary. Vzhľadom k nízkej hmotnosti sú vhodné i pre nadstavby a rekonštrukcie objektov.

SOLBET tvárnice

SOLBET tvárnica hladká pre presné murovanie

Tvárnica hladká pre presné murovanie

Rozmer ks/m3 ks/pal. m3/pal. kg/pal.
420 x 240 x 590 16,81 24 1,427 1028
380 x 240 x 590 18,58 32 1,722 1235
360 x 240 x 590 19,62 32 1,631 1171
300 x 240 x 590 23,54 40 1,699 1217
240 x 240 x 590 29,42 48 1,631 1172
Tvárnica s perom a drážkou pre presné murovanie

Tvárnica s perom a drážkou pre presné murovanie

Rozmer ks/m3 ks/pal. m3/pal. kg/pal.
420 x 240 x 590 P+D 16,81 24 1,427 1028
380 x 240 x 590 P+D 18,58 32 1,722 1235
360 x 240 x 590 P+D 19,62 32 1,631 1171
300 x 240 x 590 P+D 23,54 40 1,699 1217
240 x 240 x 590 P+D 29,42 48 1,631 1172

Priečky pre presné murovanie

SOLBET priečky

Určené pre presné murovanie vnútorných priečok objektov.

Určené pre presné murovanie vnútorných priečok objektov.

Rozmer ks/m3 ks/pal. m3/pal. kg/pal.
180 x 240 x 590 39,23 64 1,631 1171
150 x 240 x 590 47,08 72 1,529 1098
120 x 240 x 590 58,85 96 1,631 1167
100 x 240 x 590 70,62 100 1,416 1015
080 x 240 x 590 88,28 95 1,076 776
060 x 240 x 590 117,7 130 1,104 805

U profily

SOLBET U profily

Prvok k zhotoveniu nadotvorových prekladov, vencov a prievlakov.

Prvok k zhotoveniu nadotvorových prekladov, vencov a prievlakov.

Rozmer ks/m ks/pal. kg/m3
360 x 240 x 590
300 x 240 x 590
240 x 240 x 590 1,7 24 550
380 x 240 x 590
420 x 540 x 590