OSB dosky

1 2

  • Ploché triesky s typickou dĺžkou 20-75mm sú položené do troch vrstiev v smere vlákien.
  • Dve povrchové vrstvy, ktoré majú rovnakú hrúbku, obsahujú iba triesky orientované rovnobežne s dlhšou stranou dosky.
  • Vnútorná vrstva, ktorá tvorí 50% objemu, je z triesok prevažne uložených rovnobežne s kratšou stranou dosky.
  • OSB dosky sú lepené fenolformaldehydovej živicou, ktorá dosahuje približne 2,5% váhového podielu.
  • Dosky sa môžu pripevniť na hranách perom a drážkou pre ľahšie spojenie, plochu dosiek je možné na záver výrobného cyklu brúsiť.
  • Drevina – borovica
  • POUŽITIE: Konštrukčné dosky OSB 3 sú určené pre použitie vo vlhkom prostredí, na výrobu paliet, obalov, debien, na drevostavby, nosníky a nosné konštrukcie, strechy, podlahy, stenové panely, v stavebníctve, atď.

Základné rozmery a prevedenie:

OSB 3 SE 
Nebroušená deska s rovnými hranami
d x š = 2500 x 1250 mm, tl = 6 – 25 mm
OSB 3 PD 4
nebroušená deska s perem a drážkou
d x š = 2500 x 675 mm, tl = 12 – 25 mm

 


3