Cement

CLASSICCEM

Cement na všetky druhy betónov a mált s celoročným použitím.

Profesionálny cement s výbornou spracovateľnostou 32,5R.

Cement s rýchlejším nárastom počiatočných pevností pre všestranné použitie, s veľmi dobrou spracovateľnostou a objemovou stálosťou, určený pre všetky typy betónov a mált v bytovej a občianskej výstavbe.

1

Použitie

  • prostý betón a železobetón aj vyšších pevnostných tried
  • základy a základové dosky
  • betónové plochy
  • podkladové betóny
  • výroba drobných pohľadových prvkov
  • cementové potery, omietky a malty

Dosahované pevnosti v tlaku

Doba tuhnutia Norma CLASSICCEM
2 dni min. 10 MPa 14 – 20 MPa
28 dní 32,5 – 52,5 MPa 42 – 50 MPa

Nárast pevností CLASSICCEMu

2

SUPRACEM

Cement pre najväčšie zaťaženie a namáhané konštrukcie.

vysokopevnostný portlandský cement 42,5 R

Vysokopevnostný portlandský cement pre betóny s požiadavkou najvyšších pevností, potrebou rýchleho oddebnenia alebo zaťaženia konštrukcie, vhodný na betonáže aj v chladnejšom počasí vďaka vysokému vývinu hydratačného tepla.

3

Použitie

  • betóny vysokých pevnostných tried a betóny, kde je nutné rýchle odformovanie
  • náročné konštrukcie zo železobetónu aj prostého betón (napr. schodiská, stĺpy, múry a pod.)
  • drobné betónové prvky (tvárnice, dlažba a pod.)

Dosahované pevnosti v tlaku

Doba tuhnutia Norma SUPRACEM
2 dni min. 20 MPa 29 – 34 MPa
28 dní 42,5 – 62,5 MPa 55 – 61 MPa

Nárast pevností CLASSICCEMu

4


Cemmac

CRH

Cementownia Cowa huta