Ravatherm

ravatherm

RAVATHERM XPS 300 WB TEPELNÁ IZOLÁCIA

Tepelná izolácia RAVATHERM™ XPS 300 WB z modrej extrudovanej peny môže byť použitá v mnohých aplikáciách. Uzatvorená bunková štruktúra materiálu prináša nasledujúce vlastnosti:

 • trvalo vysoká tepelná izolačná schopnosť
 • zanedbateľná nasiakavosť
 • vysoká pevnosť a tuhosť
 • rozmerová stálosť
 • odolnosť proti hnilobe a degradácii
 • jednoduchá a rýchla inštalácia s minimom odpadu
 • RAVATHERM XPS 300 WB s uzatvorenými bunkami je vhodnou tepelnou izoláciou pre murované a kamenné sokle
 • betónové a železobetónové povrchy
 • tepelné mosty konštrukcií
 • prevetrávané steny

Povrch tepelnej izolácie  RAVATHERM XPS 300 WB je pri výrobe zdrsnený, čo prispieva k vysokej prilnavosti pri spojení s betónovými konštrukciami za použitia cementových alebo bezrozpúšťadlových lepidiel.

Ďalšie výhody, kvôli ktorým je doporučované použitie RAVATHERM XPS 300 WB:

 • tepelno izolačné dosky XPS nie sú citlivé na vlhkosť a sú odolné voči mrazu – trvalo si zachovávajú tepelno izolačnú schopnosť po dobu inštalácie a po aplikácii
 • priaznivé fyzikálne vastnosti – aplikácia vnútornej tepelnej izolácie obvodovej steny nevyžaduje parotesnú vrstvu
 • vysoká hodnota mechanickej pevnosti – odolnosť proti mechanickým nárazom a poškodením behom výstavby a po dobu používania budov
 • vysoká priľnavosť k malte a betónu – istota pre finálnu povrchovú úpravu
 • VYNIKAJÚCA PRIĽNAVOSŤ POVRCHU, INŠTALÁCIA
 • vysoká priľnavosť, mechanická pevnosť a odolnosť proti vlhkosti dosiek RAVATHERM XPS 300 WB umožňujú tiež použitie týchto dosiek ako debnenie

Možnosti použitia
Vysoká priľnavosť, mechanická pevnosť a odolnosť proti vlhkosti dosiek RAVATHERM XPS 300 WB umožňujú tiež použitie týchto dosiek ako debnenie.
V prípade väčších plôch by tepelná izolácia mala byť dočasne fixovaná, aby nedošlo k jej posunu alebo rozlomeniu vplyvom mechanických nárazov, doporučuje sa vopred osadiť plastové uzatváracie trny, najmä u čelných otvorov, rohov stien a priechodov.
Pri dodatočnej inštalácii tepelnej izolácie RAVATHERM XPS 300 WB musí byť fixovaná lepidlom a na veľké plochy alebo omietky nižšej kvality plastovými tanierovými rozperkami.
Omietkové a lepiace malty držia pevne na štruktúrovanom povrchu tepelnej izolácie RAVATHERM XPS 300 WB, na lepenie je možné použiť aj lepidlá na báze PU, podobne ako omietkový systém vystužený skleneným vláknom alebo konvenčnú omietku so sieťovinou.
Omietková vrstva musí byť aplikovaná v súlade s pokynmi výrobcu alebo držiteľa systému podľa príslušných predpisov pre nehygroskopické povrchy.
Ak je povrch fasády fixovaný mechanicky alebo ak je izolácia medzi dvomi murovanými (betónovými) stenami, používajú sa výrobky RAVATHERM XPS 300 WB s hladkým povrchom s extruzným povlakom a hranou na zámok alebo pero a drážku.

Ďalšie výrobky

RAVATHERM™ XPS 300 SL

ravatherm-xps-300-sl

RAVATHERM™ XPS 300 STG

ravatherm-xps-300-stg

RAVATHERM™ XPS 500 SL

ravatherm-xps-500-sl


ravatherm