Komín – LEIER

komin-leier-smart

Komín LEIER SMART

zolovaný komín Leier ECO je idálny pre použitie v rodinných domoch. Slúži na pripojenie širokej škály vykurovacích zariadení s otvorenou spaľovacou komorou, ktoré sú na rôzne durhy palív – krbové vložky, kotly na tuhé palivo. Cez komínové teleso s pomocnou šachtou je možné priviesť vzduch potrebný pre spaľovanie.

 

POUŽITIE:

  • KOTLY NA DREVO A UHLIE
  • KOZUBOVÉ VLOŽKY
  • PECE
multikeran-las-p1

MULTIKERAN LAS P1

Komínový systém Leier Multikeram LAS P1 slúži pre pripojenie viacerých plynových kondenzačných a nízkoteplotných kotlov, ktoré vytvárajú v komíne pretlak. Pri systéme Multikeram LAS P1 sa výhody keramických komínov  spájajú s výhodami pretlakových komínov. Použitá pretlaková technológia umožňuje pri minimálnom priemere prieduchu odvádzanie spalín z jedného alebo viacerých pripojených plynových kondenzačných kotlov. Konštrukcia komína umožňuje aj privádzanie spaľovacieho vzduchu. Výhodou ich použitia je aj to, že v prípade výmeny vykurovacích zariadení nie je potrebné postaviť nový komínový systém.

komin-leier-eco-plus

Komín LEIER ECO PLUS

Izolovaný komín Leier ECO Plus je ideálny pre použitie v rodinných domoch. Slúži na pripojenie širokej škály vykurovacích zariadení s otvorenou spaľovacou komorou, ktoré sú na rôzne druhy palív – plynové kotly, krbové vložky, kotly na tuhé a kvapalné palivo. Cez komínové teleso obsahujúce pomocnú šachtu je možné priviesť vzduch potrebný pre spaľovanie.

leier-turbo-komin

LEIER TURBO komín

Komín určený pre pripojenie plynových kotlov s uzatvorenou spaľovacou komorou pre rodinné a bytové domy.  Vzduch potrebný pre spaľovanie sa cez komínovú hlavicu privádza ku spotrebičom. V prípade bytových domov je vhodné použiť tento komínový systém , pokiaľ má každý byt vlastný zdroj tepla. Komín je vhodný aj z hľadiska akustických parametrov. Pri tomto komíne nepríde k zamrznutiu komínovej hlavice,  a tým k výpadku vykurovania.


LEIER