Svahové oporné tvárnice

miniflor

Miniflor

 • individuálnosť a farebnosť riešení
 • jednoduchá a rýchla montáž
 • veľký rozsah použiteľnosti
 • efektný vzhľad pri vysokých úžitkových vlastnostiach
 • sklon steny môže byť od 62° do 74°
miniflor-light

Miniflor light

 • individuálnosť a farebnosť riešení
 • jednoduchá a rýchla montáž
 • veľký rozsah použiteľnosti
 • efektný vzhľad pri vysokých úžitkových vlastnostiach
 • betónové tvárnice z prostého betónu sú vibrolisované s priebežnou dutinou na zásypový materiál.
softi

Softi

 • jednoduchá a rýchla montáž
 • efektný vzhľad pri vysokých úžitkových vlastnostiach
 • veľký rozsah použiteľnosti
 • individuálnosť a variabilnosť riešení
softi-max

Softi Max

Svahové oporné tvárnice Softi Max sa uplatňujú hlavne na spevnenie svahov, na optické oddelenie priestoru ako aj na zhotovenie protihlukových bariér.

duoflor

Duoflor

 • individuálnosť a veľká variabilnosť riešení (dva typy pohľadových plôch, otvorená alebo uzavretá stena)
 • veľký rozsah použiteľnosti
 • jednoduchá a rýchla montáž
 • efektná vzhľad pri vysokých úžitkových vlastnostiach
varioflor

Varioflor

 • odolnosť voči vplyvom počasia, mrazuvzdornosť, odolnosť voči posypovým soliam
 • vhodné na zazelenenie rastlinami
 • statická bezpečnosť
 • atraktívny profilovaný povrch

premac