Ela stavebniny - Stavebniny Vranov

talirove-hmozdinky-ki-10ns-s-ocelovym-sroubovym-trnem-s-plastovou-hlavou-a-prodlouzenou-expanzi