Zámkové dlažby, obrubníky a palisády

ZÁMKOVÉ DLAŽBY

Určená pre mimoriadne frekventované plochy – cestné komunikácie, priemyselné plochy, chodníky, parkoviská a logistické centrá. Vyberte si Háčko, Dvojvlnu alebo Uni-L.

HÁČKO

 • klasický tvar zámkovej dlažby vhodný pre všetky typy spevnených plôch
 • do seba zapadajúci tvar jednotlivých prvkov neumožňuje nežiaduci posuvu prvkov v pozdĺžnom a priečnom smere pri zachovaní určitých podmienok kladby a tým je dosiahnutá mimoriadna stabilita proti účinkom zaťaženia, vody a mrazu
 • množstvo skladobných vzorov je možné podporiť širokou škálou farebného prevedenia a povrchovej úpravy
 • jednoduchá a rýchla pokládka

DVOJVLNA

 • na spevnených plochách tvorených zámkovou dlažbou dvojvlna je zabezpečené spolupôsobenie jednotlivých prvkov, takže vytvárajú pevnú väzbu
 • klasický tvar zámkovej dlažby s vlnovým zámkom
 • neumožňuje vzájomný posuv prvkov v pozdĺžnom a priečnom smere pri zachovaní určitých podmienok skladby a tým je dosiahnutá mimoriadna stabilita proti účinkom zaťaženia, vody a mrazu
 • množstvo skladobných vzorov je možné podporiť širokou škálou farebného prevedenia a povrchovej úpravy
 • jednoduchá a rýchla pokládka

UNI- L

 • špeciálny tvar a kotvové spojenie predurčuje tento typ zámkovej dlažby predovšetkým na strojové kladenie
 • dokonale sa hodí pre komunikácie alebo parkoviská nákupných centier, alebo autobusových a vlakových nástupíšť

OBRUBNÍKY

Neodmysliteľné prvky pre stvárnenie chodníkov a komunikácií. Vyberte si Parkový obrubník, Cestný obrubník, Bariérový obrubník, Záhradný obrubník, Žľabovku alebo Prídlažbu.

PARKOVÝ OBRUBNÍK

 • obrubníky slúžia k oddeleniu dvoch plôch s výškovým rozdielom do 150 mm, alebo k ich ukončeniu
 • univerzálny parkový obrubník, styk jednotlivých kusov riešený systémom „ pero – drážka“
 • jednoduchá a rýchla pokládka

CESTNÝ OBRUBNÍK

 • univerzálny cestný obrubník, styk jednotlivých kusov riešený systémom „ na doraz“, kde dištančný nálisok vytvorí malú škáru, ktorá sa už nevyplňuje
 • vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom
 • jednoduchá a rýchla pokládka

BARIÉROVÝ OBRUBNÍK

 • spevnené plochy v súčasnosti veľkou mierou dotvárajú okrem iného aj bariérové obrubníky, ktoré spĺňajú nielen estetickú, ale aj praktickú funkciu
 • výrobok slúži vlastne ako bariéra, ktorá má zabrániť vstupu motorového vozidla na miesto určené ako pešia zóna alebo chodník

ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK

 • univerzálny obrubník, styk jednotlivých kusov riešený systémom „na doraz“, kde dištančný nálisok vytvorí malú škáru, ktorá sa už nevyplňuje
 • vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom
 • jednoduchá a rýchla pokládka

ŽĽABOVKA

 • prvok pre povrchové odvodnenie komunikácií
 • vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom
 • jednoduchá a rýchla pokládka

PRÍDLAŽBA

 • vysoko pevnostný prvok používaný pri dopravných stavbách pozdĺž cestných obrubníkov pre povrchové odvodnenie komunikácií
 • prvok je možné použiť aj ako veľkoplošnú dlažbu
 • vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom
 • jednoduchá a rýchla pokládka

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK

 • palisádový obrubnik slúži k vytváraniu stupňov a vyvýšených terás, záhradných ciest
 • atypický dekoratívny obrubníkový prvok
 • esteticky harmonizujú s dlažbou Top Zóna, Delgádo systém a Antiko systém

ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA

 • ekologicky hodnotný prvok s vysokým podielom zelene až 38 % plochy
 • prednosťou vegetačnej dlažby je priame odvedenie dažďových vôd zatrávňovacími otvormi do pôdy
 • dlažba umožňujúca riešiť súčasne spevnenie a zatrávnenie
 • jednoduchá a rýchla pokládka

CityStoneDesign