Tehla

Tehla je kusový murovací prvok, z ktorého sa vytvárajú murované konštrukcie. Spoločnosti, ktoré vyrábajú tehly a keramické tvarovky a kompletné stavebné systémy zahŕňajú prvky na stropy, steny, priečky, spojovacie prvky i maltu.Tehla patrí medzi ekologické výrobky a je vďaka svojim vlastnostiam, ktoré od jej vzniku prešli mnohými úpravami, moderným murovacím materiálom a plnohodnotným konkurentom nových technológií.


Leier