Extrudovaný polystyrén

Extrudovaný polystyrén ponúka vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, rozmanitosť typov, rozličnú pevnosť v tlaku a vyhotovenie hrán.

STYRODUR

SYNTHOS

RAVATHERM

AUSTROTHERM


ravatherm

Austrotherm

Isover